WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001

HFO GENERATORS/POWER PLANT » 50HZ HFO GENERATOR 

 • WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001
  WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001
 • WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001
  WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001
 • WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001
  WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM 4160V 60HZ 2001

 WARTSILA 12V200 2000KW 1200RPM  4160V 60HZ 2001

only 100 hours since new