DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS

MARINE ENGINE,GENERATOR & PARTS 

 • DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
  DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
 • DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
  DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
 • DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
  DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
 • DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate
  DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS Tier III,DNV certificate

 DAUHATSU 6DK-20e 1175KVA 940KW 60HZ MARINE GENSET 2012 X 3 0 HOURS  

brand new never used,0 hours since new,Tier III,DNV certificate,emmission certificate